Om oss

MittBi bedriver professionell honungsproduktion i södra Norrland.

Produktionen av honung är rationell och modern. Lokalerna för honungshanteringen sker strax utanför Härnösand, beläget vid porten till Höga Kusten.
MittBi har idag bigårdar utplacerade i: Säbrå, Viksjö, Stigsjö och Ljustorp.
Sedan slutet av 80–talet har MittBi erfarenhet av biodling på hobbynivå. Då det råder brist på svensk honung i landet, tog MittBi år 2006 steget till att storskaligt producera norrländsk honung med sin unika karaktär.

MittBi räknas som en av de största yrkesverksamma biodlarna i Sverige med idag ca 500 samhällen. Målet är att vid full verksamhet ha 1 000 bisamhällen, vilket är dubbelt så mycket som man i Sverige anser sig klara av på en person. Detta uppnås genom användning av modern utrustning och väl planerad logistik. Dessutom kräver den karaktäristiska honungen som den norrländska floran ger, mindre skötsel.

 

Försäljning av honung sker främst som burkad honung till den ekonomiska föreningen Svensk Landskapshonung och finns i vissa butiker.

MittBi vill långsiktigt medverka för att behålla länets öppna landskap, den norrländska floran med biologisk mångfald samt säkerställa leveranser av efterfrågad svensk honung med kvalité.

Lars Höglund

Biodlare och ägare av MittBi